علی کریمی، متولد سال 1341 دارای تحصیلات حوزوی در حد فوق لیسانس و دارای تجربه مشاوره در زمینه ازدواج و خانواده و مدیر سایت مشاوره

یاسین، دارای تحصیلات حوزوی و کارشناسی ارشد کلام اسلامی و  دارای تجربه در زمینه مشاوره ازدواج