مرتبه
تاریخ : شنبه هجدهم آبان 1392
اعضا و کاربران محترم سایت: این مطلب جناب یه دوست از اعضای محترم سایت فرستادن و خواستند که شما مطالعه کنید و نظرات خودتون رو بنویسید.


به نام خدا

یه دوست ( با عرض پوزش از صاحب طرح كه اسم ایشون رو اشتباه نوشته بودم ضمنا متن پست مختصری تغییر یافته)

ضمن عرض سلام
پس از مباحثاتی که با برخی دوستان درباره مهریه داشتم و تحقیقاتی که انجام دادم به این نتیجه رسیدم که تعریف فعلی مهریه بر اساس شرع ، که مهریه را حق زن و عندالمطالبه (یا عندالاستطاعه) میداند در زمان ما جواب نمیدهد. به این دلیل ساده که مهریه صرفا هدیه نیست، بلکه ضمانت زن در برابر خلافکاری های احتمالی آقایان می باشد. و به همین دلیل مبلغ آنرا با توجه به وضعیت مالی آقا طوری بالا می گیرند که بتوانند بعنوان اهرم فشار (ویا فراهم نمودن زندگی مستقل در صورت جدایی) استفاده کنند.
مشکل از آنجا آغاز می شود که آقایان هم به نوبه خود نمی توانند ریسک به اجرا گذاشتن مهریه توسط خانم رو بپذیرند، با توجه به واقعیات اقتصادی جامعه (سطح درآمد اکثریت جامعه) و وجود خانم هایی که به هر دلیل مهرشون رو به اجرا می گذارند، آقایون نه تنها باید مقدار زیادی از آنچه را که دارند بدهند بلکه سال ها قسمتی از حقوقشان رو هم به خانم (سابق) بپردازند.

در جواب گفته میشود آقایون به اندازه توانشان مهر کنند. دو مشکل اینجا ظاهر می گردد.

1- توان مالی اکثر جوانان در حد چند یا حداکثر چند ده سکه است، که در صورت جدایی مشکلی رو از خانم و فرزندان احتمالی حل نمی کند. یعنی حتی برای اجاره خانه و مخارج روزانه کافی نیست. کار هم که گیر نمیاد. در نتیجه خانم ها نمی پذیرند.

2- آقایون فرصت طلب از کم بودن مبلغ مهریه استفاده می کنند و به راحتی آنرا می پردازند و هرکاری بخواهند انجام می دهند. مجددا خانم ها نمی پذیرند.

به دلایل فوق در بسیاری از موارد ازدواج بر اثر عدم توافق بر سر مهریه لغو میشود.

به نظرم رسید با توجه به پویا و انعطاف پذیر بودن قوانین شرع، وجود یک قانون مکمل حکومتی در کنار مهریه (شرعی) به نحوی که :

1- مهریه (شرعی) که به مقدار کم توافق شود. به عنوان هدیه. فرضا 14 سکه.
2- قانون حکومتی (فرضا، ضمانت ازدواج) از طرف دولت تعریف شود (نه شرع) . رقم این ضمانت  (یا هر اسم دیگری) با توافق طرفین در حدی میتواند باشد که نقش بازدارندگی زن و مرد از ارتکاب خلاف و یا جبران مادی حقوق تضعییع شده را بنماید. فرضا 800 سکه یا هر مقدار دیگر..
• حالت اول حکم شرعی است. همراه با احکام و قوانین خودش.
• حالت دوم در واقع مهریه نیست. بلکه حق قانونی (و نه شرعی) است که دولت تصویب میکند و قوانین خودش را دارد.

   بنا بر اظهارنظر برخی از کارشناسان دادگستری، ظاهرا قانون فعلی حتی درصورت درج موارد زیر (مثال های 10 گانه) در عقدنامه و با رضایت طرفین، آنرا معتبر نمی داند. به دلیل فوق این طرح ارائه گردیده است.
نکته: قانون سقف 110 سکه علاوه بر اینکه اجباری است و مشکل را نیز حل نمی کند، با افزودن ملک یا هر چیز دیگری قابل دور زدن است..

 
مثلا بنده و خانمم در عقدنامه توافق کنیم مهریه 14 سکه و ضمانت ازدواج (با فرض تصویب قانون آن) 800 سکه.
 14 سکه طبق شرع عندالمطالبه است ولی 800 سکه (چون مهریه نیست) دریافت و پرداخت آن طبق قوانین دیگری می باشد.

تعاریف:
مهریه شرعی/هدیه: در حد مناسب شرایط مالی آقا که بتواند به راحتی به عروس خانم تقدیم کند (عندالمطالبه). و در عقدنامه ثبت میشود.
ضمانت ازدواج: مبلغی که بر اساس قانون یا توافق طرفین و ذکر در عقد نامه  فقط در شرایطی که مرد مرتکب اعمال خلاف مفاد عقد نامه و قانون گردد، قابل مطالبه بوده و ارتباطی با مهریه ندارد.
موارد زیر را در حد اطلاتی که دارم به عنوان مثال ذکر می کنم:
1- اگر مرد بدون دلیل شرعی و قانونی بخواهد زن را طلاق دهد باید مهریه شرعی بعلاوه ضمانت ازدواج را بپردازد.
2- اگر مرد شرایط ضمن عقد را  زیر پا بگذارد (مثلا همسر دوم بگیرد یا معتاد بشود) زن حق طلاق داشته و مهریه شرعی بعلاوه ضمانت ازدواج را طلب نماید.
در مواردی مانند اعتیاد یا ازدواج مجدد و یا ازدواج های موقت متعدد به دلیل امکان تاثیر گذاری مخرب بر فرزندان، زن می تواند حق سرپرستی همیشگی فرزندان را نیز علاوه بر دریافت مهریه شرعی بعلاوه ضمانت ازدواج داشته باشد.

* درصورتیکه زن بخواهد بدون دلایل ذکر شده طلاق بگیرد ( دو حالت زیر)

3- اگر قبل از ازدواج عملی باشد و یا دوشیزه مانده باشد، فقط مهریه شرعی/هدیه به دختر  تعلق بگیرد، خانم نسبت به ضمانت ازدواج حقی نخواهد داشت.

4 - اگر بعد از ازدواج باشد، همسر علاوه بر مهریه شرعی/ هدیه، قسمتی یا تمام ضمانت ازدواج را طبق توافق در زمان عقد (یا بر اساس قانون) دریافت کند.

5 - اگر زن بدون قصد طلاق مهریه خود را طلب کند، مهریه هدیه/ شرعی باید پرداخت شود ولی ضمانت ازدواج ، فقط طبق شرایط گفته قابل دریافت خواهد بود. (مطابق قوانین ضمانت ازدواج)

6 - اگر مرد بخواهد زن را به دلیل اعمالی که زندگی را برای همسر و فرزندان بیش از اندازه ای که عرف جامعه و قانون قابل تحمل (نه مجاز) میداند  (ناسازگاری شدید، عدم رعایت حقوق مرد در مسایل شرعی مانند بی حجابی و بدن نمایی، یا مراوده خارج از عرف با مردان غریبه، آزار شدید فرزندان و ... با ارایه مدرک و تشخیص دادگاه) طلاق دهد،  مهریه شرعی/ هدیه بعلاوه تمام یا قسمتی از ضمانت ازدواج را طبق توافق ذکر شده در عقدنامه ( یا قانون) باید پرداخت نماید.
بعضی مسائل علاوه بر اثبات، تعریفش هم سخت می باشد مانند مراوده خارج از عرف با نامحرم یا بدن نمایی.
شاید بتوان تعریف کرد: در حدی که آرامش و امنیت اخلاقی خانواده رو با خطر روربرو سازد، با تشخیص دادگاه مبنی بر تذکر دادن یا غیرقابل تحمل بودن به علت تکرار جرم.

7- اگر مرد بخواهد زن را به دلیل خیانت (رابطه کامل با مرد غریبه) طلاق دهد، در صورت اثبات، مهریه شرعی/ هدیه بعلاوه قسمتی از ضمانت ازدواج را طبق توافق ذکر شده در عقدنامه ( یا قانون) باید پرداخت نماید.

8 - اگر مرد بخواهد زن را به دلایل شرعی طلاق دهد ،  مهریه شرعی/ هدیه بعلاوه قسمتی یا تمام ضمانت ازدواج را طبق توافق ذکر شده در عقدنامه ( یا قانون) باید پرداخت نماید.

9 - اگر زن بخواهد به دلایل شرعی طلاق بگیرد (فرضا ناتوانی جنسی کامل)، مهریه شرعی/ هدیه بعلاوه قسمتی یا تمام ضمانت ازدواج را طبق توافق ذکر شده در عقدنامه ( یا قانون) دریافت می نماید.

10-  موارد دیگر .....

مزیت: به علت انعطاف پذیر بودن تعیین مبلغ ضمانت ازدواج توسط طرفین (یا قانون) در حالات مختلف طرفین راحت تر به توافق رسیده و مبالغ پرداختی/دریافتی عادلانه تر میشود.

چنین طرحی می تواند نگرانی آقایان را برطرف نماید زیرا تا زمانی که مرتکب جرم نشده اند فقط مهریه را بدهکار می باشند که زیاد نیست ( فرضا14 سکه) و از طرف دیگر با تعریف، تصویب قانون (فرضا ضمانت ازدواج) و انعطاف پذیری آن، نگرانی خانم ها از تضعیع حقوقشان کاسته می شود. زیرا هرگاه مرد مرتکب جرم نسبت به خانم شود، فرضا همسر دوم اختیار کند، خانم می تواند درخواست دریافت ضمانت اجرا را طبق قانون بنماید (800سکه). آقایان نیز چنانچه خانم مرتکب خلاف گردد، مثلا خیانت، با توجه به مهریه نبودن 800 سکه،  طبق قانون یا توافق قبلی در عقدنامه 300 سکه (به عنوان مثال) می پردازد.

• البته این طرح اولیه است و باید توسط متخصصین تکمیل شود.
• تلاش ما بر اینست بلکه راه حلی پیدا کنیم حداقل یکی از مشکلات جوانان در امر ازدواج را برطرف کنیم. بلکه برای زندانیان نیز فرجی حاصل شود.

1- آیا به نظر شما این طرح با فرض تکمیل بوسیله آقایان حقوقدان و تصویب  آن به عنوان قانون، می تواند به حل مشکل مهریه در ازدواج کمک نماید؟

2- درخواست شما از کارشناسان و مسئولین در این زمینه چیست؟طبقه بندی: بحث و گفتگو : مسائل مالی ازدواج، 
به اشتراک گذاری:
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
محبوب کنید ! :
<>
پاسخگو: یاسین مدیر محتوائی
نمایش نظرات 1 تا 30